ДОКУМЕНТИ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ БРОКЕРА НА ТОВАРНІЙ БІРЖІ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА"

 

Для акредитації Брокера на ТОВАРНІЙ БІРЖІ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» необхідно подати копії наступних документів:

 

1) Документ (доручення), що підтверджує повноваження осіб, що будуть здійснювати біржові операції, зокрема, але не виключно, укладення Біржових угод від імені Клієнта, із зазначенням паспортних даних такої особи, місця проживання тощо. (цей документ подається в письмовій формі із підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою організації);

2) 1, 2, 3, 11 (12) сторінки паспорта та ідентифікаційний код уповноваженої особи, що буде представляти інтереси юридичної особи;

3) Примірник Договору оренди біржового місця на ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» , що підписаний Сторонами;

4) Копія квитанції про сплату орендної плати за брокерське місце.

Біржа має право вимагати від покупців додаткові документи.

Всі копії документів завіряються оригінальним підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою юридичної особи. Не приймаються документи завірені Факсиміле (графічне відтворення оригіналу підпису).

Продавець/Покупець , що не уклав договір про надання послуг, до участі в аукціоні не допускається.