ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ТОВАРНОЇ БІРЖІ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА"

 

Для укладення Договору про оренду брокерського місця Продавець/Покупець надає ТОВАРНІЙ БІРЖІ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» необхідні копії наступних документів:

1) Статут підприємства (або опис, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання реєстратором та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи);

2) Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3) Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

4) Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (за наявності);

5) Документ, що засвідчує повноваження керівника підприємства;

6) 1, 2, 3, 11 (12) сторінки паспорта керівника;

7) Довіреність на уповноважену особу, що буде представляти інтереси юридичної особи, з зазначенням його повноважень (в разі підписання договору уповноваженою особою);

8) 1, 2, 3, 11 (12) сторінки паспорта уповноваженої особи, що буде представляти інтереси юридичної особи (в разі підписання договору уповноваженою особою);

9) Довідка про банківські реквізити

10) заповнена ЗАЯВА-АНКЕТА встановленого зразка

Біржа має право вимагати від покупців додаткові документи.

Всі копії документів завіряються оригінальним підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою юридичної особи. Не приймаються документи завірені Факсиміле (графічне відтворення оригіналу підпису).

Продавець/Покупець , що не уклав договір про надання послуг, до участі в аукціоні не допускається.

Договір про оренду брокерського місця укладається терміном на 1 (один) рік з можливою пролонгацією. В разі внесення змін в вище зазначені документи, покупець/продавець зобов’язаний в 10-денний термін повідомити Біржу з наданням завірених копій таких документів.