1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

3. ПРАВОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА

4. БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ

5. ВИМОГИ ДО РОБОЧОГО МІСЦЯ УЧАСНИКА ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ

6. ПОЧАТОК РОБОТИ НА САЙТІ. ВИМОГИ

7. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА НА ВЕБ-САЙТІ

8. ВХІД В ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

9. ВІДНОВЛЕННЯ ПАРОЛЮ

10. АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ

11. УЧАСТЬ В ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГАХ

12. ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЙ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ (АУКЦІОН)

13. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


«Система електронних торгів» (СЕТ) – веб-сайт, призначений для організації та проведення електронних публічних торгів (аукціонів), конкурсів з реалізації майна та немайнових активів.

Система надає можливості:

- реєструвати та редагувати інформацію про аукціони;

- подавати і обробляти заявки на участь в електронних торгах;

- подавати і обробляти заявки на продаж активів;

- проводити електронні торги (аукціони) з реалізації майна та немайнових активів, за потреби зупиняти торги, проводити уцінку майна, знімати майно з реалізації та проводити повторні електронні торги;

- оформляти результати електронних торгів.

Система є публічною та загальнодоступною. Будь-яка особа, що має доступ до мережі Інтернет може отримати інформацію про умови проведення торгів, майно, що виставлене на торги та результати проведених торгів.

Біржа розміщує у Відкритій частині електронного майданчика документи і інструкції про здійснення окремих функцій по роботі на електронному майданчику. Всі документи і інструкції, які розміщуються у Відкритій частині електронного майданчика, засновані на Регламенті і не суперечать йому. У разі виникнення суперечності між положеннями Регламенту та положеннями інших документів та інструкцій, підлягають застосуванню положення цього Регламенту.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


Терміни, що використовуються у Регламенті, вживаються в таких значеннях:

Аккаунт – це обліковий запис відвідувача web-сторінки, що дозволяє гостю перейти в статус зареєстрованого користувача.

Система електронних торгів (СЕТ) – сторінка в мережі Інтернет (http://ceuise.com.ua/ ), на якій Організатор за допомогою електронного майданчика проводить аукціони в електронній формі;

Електронний майданчик (ЕМ) – веб-сайт ТОВАРНОЇ БІРЖІ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» в мережі Інтернет разом із сукупністю технічного обладнання, програмного забезпечення та організаційних заходів, які використовуються Біржею для проведення електронних торгів у встановленому Законом порядку;

Відкрита частина електронного майданчика – загальнодоступна частина електронного майданчика, яка не вимагає реєстрації;

Закрита частина електронного майданчика – частина електронного майданчика, доступна тільки зареєстрованим учасникам;

Користувач – будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа, зареєстрована на електронному майданчику;

Учасник – будь-яка особа (фізична особа – Брокер за Довіреністю юридичної особи або фізичної особі-підприємця), що подала у встановленому порядку відповідну заявку на участь в електронних торгах, сплатила реєстраційний внесок, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію учасника.

Оператор електронного майданчика (площадки) — ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА».

Організатор торгів — Користувач електронного майданчика, в інтересах і за замовленням якого проводиться торгова процедура на електронному майданчику.

Замовник – юридична або фізична особа, яка бажає продати та/або купити біржовий товар без своєї участі в біржових торгах і уклала з членом біржі відповідний договір про надання послуг.

Повідомлення – офіційна інформація, що надсилається учасникам електронних торгів про будь-які процеси, що проходять за їх участі на електронному майданчику України.

Суб’єкти аукціону – користувач, організатор торгів, замовник, учасники, оператор електронного майданчика.

Торгова процедура (торги) - процедура, що виконується на електронному майданчику і регламентована заданим способом її проведення, оповіщенням і документацією про проведення торговельної процедури, проведена з метою визначення покупців майна, що реалізуються Організатором торгів.

Електронні торги (аукціон) – сукупність дій учасників на електронному майданчику у визначений час, спрямованих на настання реальних правових наслідків та з метою досягнення певних економічних інтересів.

Строк – проміжок часу, протягом якого учасник (організатор) або замовник торгів має право та/або зобов’язаний вчинити юридично значимі дії на електронному майданчику організатора аукціону.

Заявка (пропозиція) - електронний документ, наданий Учасником для участі в торговій процедурі, відповідно до цього Регламенту;

Реєстрація - надання, в установленому цим Регламентом порядку, можливості роботи в закритій частині електронного майданчика та здійснення на електронному майданчику юридично значимих дій;

Лот - товарна позиція, предмет торгової процедури, при цьому торгова процедура може включати один або декілька лотів;

Логін - це вказана електронна адреса користувача, необхідна для авторизації та ідентифікації Вас в системі. Логін використовується спільно з паролем і їх повинні знати тільки Ви. Тому після авторизації ви потрапляєте саме в свій профіль на сайті;

Пароль - код доступу – це певна послідовність символів, секретний код для підтвердження прав даної особи на певну інформацію, для з’єднання з системами або для доступу в мережі Інтернет до аккаунту;

Електронна адреса – запис, що ідентифікує поштовий ящик, в який слід доставити повідомлення електронної пошти.

Документація - електронні документи, що містять всю необхідну і достатню інформацію про предмет торгової процедури, умови її проведення, умови виконання договору;

Переможець - Учасник торгів, обраний Організатором аукціону для укладення договору за результатами аналізу пропозицій, поданих учасниками торгової процедури;

Особистий кабінет - частина електронного майданчика, доступна тільки зареєстрованим учасникам електронного майданчика і знаходиться в закритій частині електронного майданчика, для доступу до якої необхідно пройти авторизацію, вказавши відповідний пароль та логін;

Індивідуальний номер учасника – набір цифр, що присвоює система автоматично, у випадку реєстрації заявника, учасником електронних торгів;

Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа;

Крок аукціону – мінімальна надбавка, на яку в ході електронних біржових торгів (аукціону) підвищується стартова ціна лоту та кожна наступна ціна заявки. Крок аукціону визначається внутрішніми Правилами або розпорядженнями Біржі.

Стартова ціна - ціна продавця, з якої починаються електронні торги (аукціон) по даному біржовому товару (лоту) в даній біржовій сесії.

Регламент – сукупність правил, що регулюють відносини, які виникають у зв’язку із використанням Сайту, між Адміністрацією Електронного майданчику (ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА») та його Користувачами.

Автентичні дані – інформація, яка є частиною процедури надання доступу для роботи в інформаційній системі.

3. ПРАВОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА


Всі операції з організації та проведення електронних аукціонів виконуються відповідно до діючого законодавства. Система розроблена відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Закону України «Про товарну біржу», Наказу ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА від 09.09.2015 року № 1325, Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2 та регулює відносини, що виникають між організаторами, замовниками, учасниками та третіми особами, під час проведення електронних торгів (аукціонів) на електронному майданчику ТОВАРНОЇ БІРЖІ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА».

Регламент визначає порядок проведення конкурентних торгових процедур в електронній формі, умови участі сторін у процедурах електронних торгів, регулює відносини, що виникають між сторонами.

Цей Регламент є публічною офертою, яку юридична особа, фізична особа чи фізична особа - підприємець акцептує за допомогою проходження реєстрації на електронному майданчику Біржі, що тягне повну згоду з усіма положеннями даного Регламенту, породжує обов'язки його виконання.

Приєднуючись до цього Регламенту, Користувач повністю і безумовно приймає умови, вимоги та процедури, які визначаються Регламентом, включаючи додатки до нього, в редакції, що є чинними на момент подання заяви на реєстрацію, а також приймає зміни (доповнення), що вносяться до регламенту, і зобов'язується самостійно ознайомлюватися зі змінами (доповненнями) Регламенту.

Регламент є договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України.

Регламент поширюються у формі електронного документу за адресою: https:// http://ceuise.com.ua/.

Електронні торги проводяться з використанням електронного майданчику ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» в мережі Інтернет на веб-сайті https:// http://ceuise.com.ua/ . Доступ до електронного майданчику через мережу Інтернет є відкритим.

Внесення змін (доповнень) до Регламенту, включаючи додатки до нього, проводиться Біржею в односторонньому порядку.

Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Регламенту здійснюється Біржею шляхом розміщення зазначених змін (доповнень) на електронному майданчику за адресою - https://www.cuex.com.ua/

4. БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ


Система забезпечує наявність у кожного зареєстрованого учасника Особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля. В Особистому кабінеті учасника відображається інформація про електронні торги, у яких він бере участь, відповідно до його прав.

Для проходження процедури реєстрації необхідно звернутися до ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» та надати всю необхідну документацію, згідно вимог.

5. ВИМОГИ ДО РОБОЧОГО МІСЦЯ УЧАСНИКА ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ


На робочому місці учасника торгів (аукціонів) має бути забезпечене виконання наступних вимог:

- доступ до мережі Інтернет;

- ПК відповідної модифікації для забезпечення безперебійної роботи;

- наявність встановленого браузеру (Internet Explorer з 10 версії, Mozilla Firefox з 30 версії, Opera з 12 версії, Google Chrome з 8 версії;

6. ПОЧАТОК РОБОТИ НА САЙТІ. ВИМОГИ


Приймати участь у торгах мають право лише користувачі, що пройшли реєстрацію та активацію аккаунту.

Згідно з Правилами Біржової торгівлі, для отримання права на участь у біржових торгах та набуття статусу члена біржі суб’єкти господарювання (юридичні особи або фізичні особи-підприємці) зобов'язані укласти з біржею договір та виконати його умови.

Пройти процедуру реєстрації на Веб-сайті, або увійти у Систему під своїм обліковим записом.

Подати заявку на участь в електронних торгах за формою, розміщеною на Веб-сайті та виконати інші вимоги, визначені Правилами.

За необхідності сплатити реєстраційний внески на рахунок Організатора, на підставі рахунків, які направляються на електронну адресу зареєстрованого учасника торгів під час подачі заявки (залежить від алгоритму проведення торгів).

7. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА НА ВЕБ-САЙТІ


Під час реєстрації створюється обліковий запис, за яким користувач ідентифікується у Системі.

Для реєстрації на сайті виконайте наступні дії:

1. Перейдіть за посиланням http://ceuise.com.ua/ .

2. Натисніть кнопку [Реєстрація].

3. Перед заповненням полів обов′язково ознайомитися з Регламентом електронних. Для цього натисніть кнопочку [Ознайомитися].

4. Після натискання відкриється сторінка із Правилами та умовами Біржі (Регламент). Уважно перечитайте його до кінця, і якщо Вам все зрозуміло і Ви погоджуєтесь на такі умови натисніть кнопочку [Я згоден], яка автоматично поставить галочку на полі при реєстрації.

5. Заповніть всі поля для проходження Реєстрації, перевірте вказані дані та чи стоїть галочка [Я погоджуюсь з умовами Регламенту] інакше пройти Реєстрацію Вам не вдасться і з’явиться вікно з нагадуванням

по завершенню натисніть кнопку [Реєстрація].

6. На вказану в полі для реєстрації Електронну адресу надійде лист із інформацією про наступні дії.

А саме: згідно п.3.1 «Правил Біржової торгівлі» ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» для отримання права на участь у Біржових торгах та набуття статусу Члена Біржі, суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) зобов’язані укласти з Біржею Договір про асоційоване членство та виконати його умови.

Однією з умов є призначення Брокера для участі в Біржових торгах та пройти навчання. Лише після підписання Договору та проходження навчання, Брокер отримає Свідоцтво встановленого зразка і аккаунт буде активовано.

В іншому випадку аккаунт буде заблоковано адміністратором до моменту виконання вище зазначених умов.

До моменту виконання всіх зазначених вимог скористатися аккаунтом не вдасться

7. По завершенню навчання та виконання умов Договору, Брокеру буде видане Свідоцтво встановленого зразка і активовано акант, про що свідчитиме електронний лист, який надійде на Електронну адресу

8. ВХІД В ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ


Після отримання листа з підтвердженням активації особистого кабінету (аккаунту) слід перейти на сайт Біржі http://ceuise.com.ua/ . На головній сторінці Веб-сайту натиснути кнопку [Увійти]

Заповніть уважно поля ввівши E-mail(електронну адресу) та пароль (дані мають відповідати даним під час реєстрації) в іншому випадку відкриється вікно, щоб звернути увагу на вказані невірні автентифікаційні дані

Якщо ж всі дані введені вірно натисніть кнопку [Увійти] внизу під заповненими полями. При відповідних настройках браузера значення параметрів, указаних в даному діалоговому вікні, можуть запам’ятовуватися на клієнтській машині і використовуватися при наступних входженнях на електронний майданчик. (дана опція необов’язкова, Користувач встановлює галочку в полі [Запам’ятати мене] самостійно за бажанням).

Відбувається вхід до Особистого кабінету учасника та відкривається Головна сторінка сайту Користувача Мої торги

На головній сторінці сайту відображено:

- стан участі в торгах та інформацію особистого кабінету Мої торги.

- Блок Торги, який відображає таблицю лотів з короткою характеристикою кожного, які завантажуються Адміністратором згідно заявок Продавців при створенні лотів, а також дату та час проведення і кількість Учасників.

- Блок Про біржу. З нього можна перейти до Нормативних документів Біржі, Нормативних актів та Регламенту Біржі для більш детального ознайомлення .

- Блок Брокери. Таблиця із списком та інформацією про акредитованих Брокерів Біржі

- Блок Контакти. Вказані контактні номера телефонів та адреса Біржі

- Блок Торги крім загальної таблиці Лотів і розбивки по Категоріям, яка дозволяє пришвидшити пошук Лотів, містить три вкладки:

- Аукціони – список електронних торгів (аукціонів), які будуть відбуватися в майбутньому

- Сьогодні - список електронних торгів (аукціонів), які відбуваються на сьогоднішню дату

- Архів - список електронних торгів (аукціонів), які вже відбулися

При натисканні на кнопку [Мої торги], система Вас ідентифікує і на екрані відкриється Особистий кабінет із списком торгів, в яких Ви приймаєте участь.

В табличній формі зібрані всі Лоти, до яких Користувач подавав Заявки на участь, а також вказано дату електронних торгів, стартову ціну Лоту, та що найголовніше – це статус : якщо Заявку прийнято, то навпроти Лота стоїть галочка зеленого кольору, а якщо відхилено – червоний хрестик.

9. ВІДНОВЛЕННЯ ПАРОЛЮ


Якщо Ви раніше вже реєструвалися в Системі, але забули свій пароль - скористайтеся функцією відновлення паролю [Нагадати].

На головній сторінці сайту Біржі http://ceuise.com.ua/ Натиснути кнопку [Увійти] та перейти на вкладку [Нагадати].

У електронній формі «Нагадати» вкажіть e-mail адресу, на яку буде відправлено лист з інструкціями для відновлення паролю. Натисніть кнопку [Скинути пароль].

На вказану Електронну адресу надійде лист

Слід натиснути на посиланням, що вказане в отриманому листі, для переходу на сайт Біржі і скидання паролю.

Після цього відкриється вікно на сайті Біржі для вводу та підтвердження нового паролю.

Введіть новий пароль, підтвердіть пароль (новий пароль і пароль для підтвердження мають бути ідентичними) та натисніть кнопку [Змінити пароль].

Це завершить процедуру зміни паролю та відкриє доступ до Особистого кабінету Користувача.

10. АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ


Якщо ви вирішили прийняти участь у електронних торгах, Вам слід ознайомитися з Правилами, що описують загальні правила проведення електронних торгів «Правила Біржової торгівлі» ТОВАРНОЇ БІРЖІ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА».

Електронні торги проводяться згідно визначених правил (алгоритму). Алгоритм, який застосовується для проведення торгів, залежить від типу лоту. Торги можуть проводитись за алгоритмами: відкриті торги (аукціон), аукціон, і т. д.

Відкриті торги (аукціон)

При проведенні відкритих торгів (аукціону), Лот заздалегідь публікується на сайті. Для участі у відкритих торгів (аукціону) учасник повинен зареєструватися та сплатити реєстраційний внесок у визначений термін. Під час торгів покупці роблять ставки з визначеним кроком. Перемагає учасник, що запропонував найбільшу ціну і дотримався всіх умов проведення торгів.

11. УЧАСТЬ В ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГАХ


Прийом заявок на участь в електронних торгах починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується в терміни передбачені в повідомленні.

Для того, щоб приймати участь в торгах необхідно виконати наступні дії:

1. Зайти на веб-сайт системи електронних торгів за адресою: http://ceuise.com.ua/, перейти на електронний торговий майданчик та Увійти під своїм особистим паролем, відкрити закладку Торги.

2. Обрати Лот, який бажаєте придбати, визначивши перед цим статус торгів. Натиснути на іконку із зображення ока, це кнопка [Перегляд].

3. Після натискання відкриється вікно із детальною інформацією про Лот.

4. Ввійшовши на сторінку Лоту з’являється інформація про Лот (початкова вартість, крок аукціону, розмір реєстраційного збору, час подачі заявок, час до початку та закінчення торгів та інше), стан торгів, з можливістю реєстрації на участь в торгах по ньому.

Уважно ознайомтеся із наведеною інформацією, та натисніть кнопку [Прийняти участь]. Система автоматично розцінює дане натискання як подачу Заявки на участь.

5. Після натискання на клавішу [Прийняти участь] на електронну адресу учасника направляється лист з Заявою про участь у аукціоні (електронних торгах) та квитанцією на оплату реєстраційного внеску. Учасник сплачує реєстраційний внесок на рахунок ТОВАРНОЇ БІРЖІ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА», який вказаний у квитанції, що була надіслана на електронну адресу.

У особистому кабінеті з’явиться запис Ваш запис чекає підтвердження та клавіша [Відмовитися]. Відмовитися від Заявки можна лише до моменту отримання підтвердження. Після отримання підтвердження Ви стаєте учасником і сплачений реєстраційний внесок не повернеться.

Якщо Ви сплатили реєстраційний внесок, але не отримали підтвердження і маєте намір відмовитися від участі в аукціоні (електронних торгах) натисніть кнопку [Відмовитися]. Учаснику на електронну адресу прийде лист про відмову у прийнятті участі в аукціоні (електронних торгах) із зразком Заяви на повернення реєстраційного внеску.

6. ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» та отримано оригінал Заявки про участь у аукціоні (електронних торгах), Учасника буде проінформовано електронною поштою про те, що він зареєстрований як Учасник.

У вікні у вкладці Хід аукціону, з’явиться запис Ваша участь підтверджена. Заявка від (дата подачі Заявки) і буде присвоєний номер Учасника, який помічений синім кольором у списку Учасників.

Після підтвердження заявки, учасник має право приймати участь в торгах (аукціонах). Заявка на участь в електронних торгах подається виключно по обраному лоту. Подана заявка на участь в електронних торгах по обраному лоту не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими лотами.

7. Якщо ж оплата або Заява про участь в аукціоні (електронних торгах) не будуть надані Адміністратору у встановлені строки, Заява буде відхилена і Учасника буде проінформовано електронною поштою.

У вікні у вкладці Хід аукціону, з’явиться запис Вам відмовлено.

12. ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЙ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ (АУКЦІОН)


Електронні торги розпочинаються у визначений в інформаційному повідомленні день та час. Електронні торги проводяться протягом часу встановленого в повідомленні.

Остання цінова пропозиція приймається до завершення відведеного строку, який вказано в повідомленні. Після сплину відведеного для аукціону (електронних торгів) часу цінові пропозиції не приймаються.

У вкладці [Мої торги] Особистого кабінету учасник може переглянути активні на даний момент електронні торги, у яких він бере участь.

Активні торги позначаються значком [Молоточок синього кольору], якщо на нього натиснути система відкриє вікно по даному Лоту, це і є еклектронний майданчик торгів.

В даному вікні показано час до закінчення Аукціону (електронних торгів), кількість зареєстрованих учасників, характеристика Лоту.

Якщо Аукціон (електронні торги) тільки розпочалися або ще жоден із зареєстрованих Учасників не заходив на сторінку електронного майданчику кнопка [Підтвердити ціну].

Перший крок Аукціону (електронних торгів) -- Перша цінова пропозиція рівна Початковій(Стартовій) ціні Лоту.

У випадку, коли на Аукціон (електронні торги) зареєстровані Учасники, але жоден не натиснув кнопку [Підтвердити ціну], Аукціон (елктронні торги) вважаються такими, що не відбулися (жодної цінової пропозиції від Учасників не надійшло).

Учасник має можливість переглянути інформацію, що містить відомості про останню цінову пропозицію щодо лоту, найвищу на даний момент. Інформація про хід електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним з учасників наступної цінової пропозиції.

Система автоматично фіксує та відображає номер Учасника та його Цінову пропозицію, наприклад ось так:

[10:32 Учасник 1 здійснив ставку 20 000,00 грн.]

Учасники подають свої цінові пропозиції по лоту через Веб-сайт електронних торгів з кроком підвищення, зазначеним у повідомленні про електронні торги.

Кожна наступна цінова пропозиція має містити ціну, на встановлений Організатором крок вищу за попередню. Для нагадування та звертання уваги Учасника, на кнопці подачі цінової пропозиції [Молоточок] вказано суму Кроку аукціону.

Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент відправки учасником цінової пропозиції.

Щоб подати Цінову пропозицію по Лоту потрібно натиснута на кнопку [Молоточок].

Звертаємо Вашу увагу, що у вкладці [Мої торги], Ваш номер учасника виділяється синім кольором.

Якщо Учасник торгів, натисне декілька разів на кнопку [Молоточок], система розцінить дану процедуру, як підняття ціни і буде відображено номер Учасника і у відповідності до кількості натисків – кількість цінових пропозицій. Відкатати назад таку процедуру неможливо, тож будьте уважними.

Переможцем електронних торгів визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища Цінова пропозиція. Якщо один з учасників запропонував придбати майно за початковою вартістю і пропозицій щодо купівлі майна від інших учасників не надійшло, майно продається за початковою вартістю.

Про те, що перемагає цінова пропозиція конкретного учасника, буде виведено повідомлення на сторінці лоту: [Учасник № Переможець і вказано Ціна продажу].

13. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ


Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Система автоматично формує Бюлетень електронних торгів по лоту після їх закінчення, який автоматично направляється із листом на електронну адресу переможця, вказану при реєстрації користувача.

У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава.

На підставі копії протоколу переможець електронних торгів протягом втановленого терміну звертається бо адмінімтрації ТОВАРНОЇ БІРЖІ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» для підписання біржового контракту.

Після плати коштів за реєстрацію Біржового контракту процедура купівлі Лоту з Аукціону (електронних торгів) буде завершена.

Біржовому контракту присвоюється номер в Реєстрі Біржових контрактів.