ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ АСОЦІЙОВАНОГО ЧЛЕНА ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» (ФОП)

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ АСОЦІЙОВАНОГО ЧЛЕНА ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» (ЮРИДИЧНА ОСОБА)

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОСТІЙНОГО ЧЛЕНА ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» (ФОП)

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОСТІЙНОГО ЧЛЕНА ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» (ЮРИДИЧНА ОСОБА)

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ АСОЦІЙОВАНОГО ЧЛЕНА ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» (ФОП)

 

- копія паспорта;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копії квитанцій про сплату вступного внеску (600,00 грн. без ПДВ).
- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності – фізичної особи;
- копію свідоцтва платника податку (єдиного податку або ПДВ).

При собі мати печатку, якщо ФОП з печаткою.

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ АСОЦІЙОВАНОГО ЧЛЕНА ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» (ЮРИДИЧНА ОСОБА)

 

копія Статуту підприємства, завірена підписом керівника та печаткою підприємства або якщо є копію опису наданих документів, на якому вказано код доступу до результатів надання адміністративних послуг;
копії квитанцій про сплату вступного внеску (600,00 грн. без ПДВ).
копія довідки про включення в Єдиний державний реєстр підприємств й установ України, завірена підписом керівника та печаткою підприємства;
копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (або єдиного податку), завірена підписом керівника та печаткою підприємства;
копія протоколу зборів засновників про призначення керівника або копія наказу про призначення керівника підприємства;
Якщо в аукціоні буде брати участь керівник підприємства, то необхідно надати додатково копію його паспорта, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

Якщо підприємство буде представляти іншу особу, то необхідно надати доручення на цю особу від імені керівника підприємства, копію паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера такої особи.

При собі мати печатку підприємства.

Після розгляду наданих документів між БІРЖЕЮ та БРОКЕРСЬКОЮ КОНТОРОЮ укладається Договір про асоційоване членство. Після надходження вступного внеску на поточний рахунок біржі АСОЦІЙОВАНОМУ ЧЛЕНУ БІРЖІ надається СВІДОЦТВО встановленого зразка.

Для проведення біржових торгів АСОЦІЙОВАНИЙ ЧЛЕН БІРЖІ повинен видати наказ, в якому визначає брокерів з числа своїх працівників у кількості, необхідній для проведення біржових операцій. Біржа на підставі наказу Асоційованого Члена Біржі акредитує брокерів та видає БІРЖОВІ СВІДОЦТВА, які надають право брокерам проводити біржові операції.

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОСТІЙНОГО ЧЛЕНА ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» (ЮРИДИЧНА ОСОБА)

 

- копія паспорта;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копії квитанцій про сплату вступного внеску (600,00 грн. без ПДВ).
- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності – фізичної особи;
- копію свідоцтва платника податку (єдиного податку або ПДВ).

При собі мати печатку, якщо ФОП з печаткою.

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОСТІЙНОГО ЧЛЕНА ТБ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БІРЖА» (ЮРИДИЧНА ОСОБА)

 

- копія Статуту підприємства, завірена підписом керівника та печаткою підприємства або якщо є копію опису наданих документів, на якому вказано код доступу до результатів надання адміністративних послуг;
- копії квитанцій про сплату вступного внеску (600,00 грн. без ПДВ).
- копія довідки про включення в Єдиний державний реєстр підприємств й установ України, завірена підписом керівника та печаткою підприємства;
- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (або єдиного податку), завірена підписом керівника та печаткою підприємства;
- копія протоколу зборів засновників про призначення керівника або копія наказу про призначення керівника підприємства;

Якщо в аукціоні буде брати участь керівник підприємства, то необхідно надати додатково копію його паспорта, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

Якщо підприємство буде представляти інша особа, то необхідно надати доручення на цю особу від імені керівника підприємства, копію паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера такої особи.

При собі мати печатку підприємства.

Після розгляду наданих документів між БІРЖЕЮ та БРОКЕРСЬКОЮ КОНТОРОЮ укладається Договір про постійне членство. Після надходження вступного внеску на поточний рахунок біржі ПОСТІЙНОМУ ЧЛЕНУ БІРЖІ надається СВІДОЦТВО встановленого зразка.

Для проведення біржових торгів ПОСТІЙНИЙ ЧЛЕН БІРЖІ повинен видати наказ, в якому визначає брокерів з числа своїх працівників у кількості, необхідній для проведення біржових операцій. Біржа на підставі наказу постійного Члена Біржі акредитує брокерів та видає БІРЖОВІ СВІДОЦТВА, які надають право брокерам проводити біржові операції.